ผ้าก็อชซับของเหลวจากแผลที่เคลือบด้วย นวัตกรรมเจิร์มการ์ด โดยวัสดุสามารถฆ่าเชื้อโรคบริเวณบาดแผลติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยพลังจากสารสกัดเปลือกมังคุดอนุภาคระดับนาโน ที่ผ่านการวิจัยในห้องทดลองแล้ว พบว่าปลอดภัยต่อผิวหนังในสัตว์และมนุษย์