บริษัท อินโนเวทีฟ ฟิลเทรชั่น เทคโนโลยี (ไอเอฟที) จำกัด

สำนักงาน
 
51, 53 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 082-7965329 หรือ 090-9627651  Fax
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โรงงานผลิต

บ้านเลขที่ 455,457 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1
ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  10150