เผยแพร่เมื่อ 7 ม.ค. 2014

ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 19.30 น. 
และรอบรีรัน วันอังคาร เวลา 14.05 น. 
ทางช่อง workpoint TV Psi กดเลข 7, 
กล่องอื่นๆลองกด 77, 55,61, 66,89 
หรือ Frequency: 3829 MHz