ผลิตภัณฑ์เจิร์มการ์ด โดย ศ.ดร.พิชญ์  ศุภผล ในรายการ TrueInnovation Awards วันที่ 28 ตุลาคม 2556

 

 

 

AIPM Group เข้ามาให้กำลังใจ ศ.ดร.พิชญ์ ในห้องส่ง