ประวัติบริษัท

         ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่เล็งเห็นถึงการนำงานวิจัยทางวัสดุทางการแพทย์มาต่อยอดเป็นผลิคภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม โดยทาง บริษัทอินโนเวทีฟ ฟิลเทรชั่น เทคโนโลยี (ไอเอฟที) จำกัด โดยมีกรรมการผู้จัดการ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์  ศุภผล  มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งสิทธิบัตรเกี่ยวกับวัสดุการแพทย์จำนวนมากที่พร้อมออกมาสู่การผลิตเป็นสินค้านวัตกรรมวัสดุการแพทย์ นอกจากนี้เรามีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์สำหรับการวิจัย บุคคลากรและนักวิจัยระดับปริญญาโทรและเอก โดยได้รับความร่วมมือจากกลุมวิจัย AIPM Research Group แห่ง วิทยาลัยปิโตรเลียมปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการอีกจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบัน บริษัท IFT ได้ผลิตและจำหน่ายวัสดุทางการแพทย์ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน เช่น หน้ากากอนามัยพลังเปลือกมังคุด แผ่นกรองอากาศฆ่าเชื้อโรค แผ่นปิดแผลฆ่าเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่ใช้นวัตกรรมเจิร์มการ์ด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของทาง IFT และ AIPM Research Group เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เราพร้อมมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การวิจัย การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต และการจัดส่ง ให้กับลูกค้าระดับมาตรฐานสากล

 
 บริษัทพันธมิตรที่ใช้เทคโนโลยีเจิร์มการ์ด


บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

 

บริษัท ฮาตาริ ประเทศไทย จำกัด

 

 

หน่วยงานสำหรับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หน่วยวิจัย Applicable & Industrial Polymeric Material Research Group (AIPM) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย