เจิร์มการ์ด (Germguard) คือ นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ส่วนประกอบหลัก คือ สารแซนโทน (Xanthone) ซึ่งได้มาจากการเปลือกมังคุดด้วยกระบวนการสกัดพิเศษ ทำให้ได้ปริมาณสารสำคัญปริมาณสูง โดยสารแซนโทนนี้ มีอนุพันธ์ที่สำคัญ คือ แอลฟา-แมงโกสติน (α-mangostin) เบต้า-แมงโกสติน (β-mangostin) และ แกมม่าแมงโกสติน (γ-mangostin) โดยสารดังกล่าวผ่านการศึกษาว่ามีฤทธิ์ทางยาอยู่มาก เช่น ฤทธิ์ในการต้านเชื้อราโรคพืชบางชนิด ฤทธิ์ในต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการสมานแผล ฤทธิ์ในการฆ่าเซลลืมะเร็งและฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย โดยสารแซนโทรจะออกฤทธิ์เฉพาะแบคทีเรียชนิดแกรมบวกเกือบทุกชนิด ในขณะที่แซนโทนนั้นไม่สามารถฆ่าแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ แต่ด้วยการศึกษาวิจัยของ กลุ่มวิจัย AIPM นำโดย ศ.ดร.พิชญ์  ศุภผล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตรํพอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการค้นคว้าวิจัยปรับปรุงกระบวนการทางเคมี จนทำให้สารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 5 เท่า ในขณะที่สารดังกล่าวมีความปลอดภัยในระดับเซลล์ในสัตว์ทดลอง เซลล์มนุษย์ เซลล์กระดูก ตลอดจนผิวของสัตว์ทดลอง ในกระต่าย ผิวหนังของมนุษย์ จนเป็นนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น หน้ากากอนามัยหลังเปลือกมังคุด แผ่นกรองอากาศในเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ วัสดุปิดแผล แผ่นปิดสิว ผ้าก๊อซฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

        

 

สรุปผลทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีเจิร์มการ์ด

 

 ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคชนิดแกรมบวกด้วยนวัตกรรมเจิร์มการ์ด 

ชื่อสายพันธุ์

อาการก่อโรค

S. aureus

ผิวหนังอักเสบ

MRSA

ผิวหนังอักเสบชนิดดื้อยา

TB / MDR-TB

วัณโรคชนิดธรรมดาและชนิดดื้อยา ก่อโรคระบบทางเดินหายใจ

S. pnenumoniae

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

Enterococcus faecium (VRE)

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

P. acne

สิวอักเสบ

 

 ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคชนิดแกรมลบด้วยนวัตกรรมเจิร์มการ์ด 

ชื่อสายพันธุ์

อาการก่อโรค

H. Influenzae

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

E. cloacae

ติดเชื้อในกระแสเลือด

E. coli

ก่อโรคระบบทางเดินอาหาร

S. pnenumoniae

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

P. aeruginosa

ติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดดื้อยา

 

 ฤทธิ์ในการฆ่าไวรัส H5N1

 

 

 

 ผลการทดสอบอาการแพ้ของนวัตกรรมเจิร์มการ์ดบนผิวหนังสัตว์ทดลองและมนุษย์

 

 ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยา